Napoli SSC
Sampdoria
2019-02-02 18:00:00
2019-02-02
Stadio San Paolo
Piazza Giorgio Ascarelli 80125 NA Naples, Italy
Book footballtrip
Serie A
https://www.footballtripsonline.co.uk/content/uploads/2015/11/Footballtrips_Napoli-45x45.png
Napoli SSC - Sampdoria
02 February 2019 Serie A
For 2 days
Napoli SSC
Sampdoria
from £239

Football trip to Napoli SSC – Sampdoria

Compose your football trip to Napoli SSC – Sampdoria and experience this match live